Entradas etiquetadas: orgullo

Demasiado "coitocéntricos" no sexo

O sexo é primordial pero tabú, négaselle “sistemati­camente” a anciáns e discapacita­dos o dereito para desenvolver a súa sexualidade e predomina un mode­lo moi heterosexual e “coitocentrista”. Cunha socieda­de, a actual, destas características, as disfuncións, a desigualdade e a estigmatización están

Demasiado "coitocéntricos" no sexo

O sexo é primordial pero tabú, négaselle “sistemati­camente” a anciáns e discapacita­dos o dereito para desenvolver a súa sexualidade e predomina un mode­lo moi heterosexual e “coitocentrista”. Cunha socieda­de, a actual, destas características, as disfuncións, a desigualdade e a estigmatización están